בקרי טמפרטורה

בקרי טמפרטורה מבוא:

בקרי הטמפרטורה ממוקמים במקומות שונים בתבנית, לעיתים אף בתוך המובלעת, ומבקרים בצורה דינמית את הטמפרטורה של ההיתך. הבקרים מבוססים על גששי טמפרטורה או לחץ ומאפשרים לא רק לשלוט בטמפרטורה של ההיתך בתוך מובלעת אחת בשלבים השונים של מחזור ההזרקה, אלא גם לאזן את הטמפרטורה ואת המילוי בתבניות בעלות מובלעות רבות, בתבניות משפחתיות ובתבניות לייצור רב-רכיבי, וכן בתהליכים הכוללים פתיחה וסגירה מתוזמנות של דיזות או דחיפה ומשיכה של גרעיני אוורור.

צור קשר
x