HELIOS, גרמניה

חברת HELIOS, גרמניה

 

המערכת לפריקת חומרי גלם מ"ביג בגים" או מקרטונים מתוצרת HELIOS קרויה בשם OKTOMAT וכוללת מנוף אנכי טלסקופי וראש יניקה, אשר מוּנַע על ידי ואקום. במהלך יניקת החומר מתוך האריזות המתקן רוטט כדי למנוע חסימות ולאפשר ריקון מהיר ואמין. במקביל, האריזות מצטמצמות כך שבסופו של דבר נוצר מעין משפך, ממנו נשאבת שארית החומר עד הגרגר האחרון. המתקן תופס שטח רצפה קטן וניתן לכוון את גובהו בין 2,600 ל-3,650 מ"מ. הוא כולל טבעת הרמה אוניברסלית עם חגורת מתיחה וארבעה ווי קפיצים לתליית השקים, וכוח ההרמה ניתן לכיוון. ראש היניקה יורד אוטומטית יחד עם מפלס החומר. כאשר המיכל מתרוקן מתקבל איתות מבקרת LED.

עמוד היצרן צור קשר
x