HELIOS, גרמניה

חברת HELIOS, גרמניה

 

HELIOS מפתחת ובונה מערכות ייבוש קומפקטיות, אשר מבוססות על אוויר דחוס, מתאפיינות בפשטות הפעלה ובחיסכון בצריכת אנרגיה ודורשות תחזוקה מעטה. בין היתר היא מציעה יבשן מנתי, אשר פועל כתחנת ייבוש מוקדם כאשר נדרשת החלפת חומרים תכופה ומהירה, או בקווי ייצור של סדרות קטנות ובקווים הנדרשים לעמוד בתנאי "חדר נקי".מערכות ייבוש קומפקטיות - סו פאד

מערכות ייבוש קומפקטיות - סו פאד

מערכות ייבוש קומפקטיות - סו פאד

עמוד היצרן צור קשר
x