מערכות דיזה חמה

מערכות דיזה חמה מבוא:

הדיזה בתעלה החמה שבתבנית מבקרת את טמפרטורת ההיתך כאשר הוא עובר אל המובלעת של התבנית, כך שהיא לא תחרוג מחלון הטמפרטורות של חומר הגלם ולא יהיה חשש לפגיעה בתכונות החומר או בדיוק של מידות החלק. לאחר מילוי התבנית בהיתך, אזור הקצה של הדיזה מתקרר, וההיתך שבתוכו מתמצק. רק לאחר ההתמצקות ניתן לשחרר את לחץ ההחזקה ולהתחיל במילוי הקנה לקראת המחזור הבא, כי בעת פתיחת הכניסה לתבנית, ההיתך חייב להיות די קשה כדי להיפרד מהקצה באופן נקי, ללא נזילות מהתעלה החמה ומהדיזה. המבנה של אזור הקצה ואופי הקירור שלו הם הקובעים את הקצב והאיכות של ההתמצקות ואת זמן המחזור.

צור קשר
x