MORETTO, איטליה

חברת MORETTO, איטליה

 

ההיצע של MORETTO כולל:

  • שואבי חומרי גלם חד-פאזיים, אשר בנויים מפלב"ם, מזינים את חומר הגלם מצד המכונה וכוללים ניקוי אוטומטי של המסנן כסטנדרט.
  • שואבים משולבים מדגם QUAD, אשר כוללים ארבעה שסתומים ויכולים לעבוד מול עד ארבעה יונקים, כאשר המניפולד והשסתומים מצויים על המשאבה. גם שואבים אלה כוללים ניקוי אוטומטי.
  • מערכת שאיבה מרכזית מודולרית, הכוללת שרת, אשר מנהל עד 80 תחנות - יונקים, משאבות ומניפולדים - וכולל גם תשתית של צנרת ומכלים. המערכת נשלטת על ידי תוכנה והיא אוטומטית לגמרי. באמצעות חיבור אחד ויחיד (ONE WIRE) וממשק BUS, ניתן לחבר כל מכונה פעילה, הנמצאת במרחק עד 20 מטר, אל מאגר חומר גלם, הנמצא במרחק עד מאה מטר, פשוט על ידי חיבור המכונה אל הצינור המתאים. המערכת מזהה את תנאי הייצור ומתכווננת בהתאם ואין צורך בתכנות. אין חשש לשיבושים בזרימת החומרים ואין צורך לקבוע זמנים לניקוי הצנרת. הפרמטרים של השאיבה נשלטים ממסך מגע.

סו-פאד מערכות הזרקה ויניקה

סו-פאד מערכות הזרקה ויניקה

סו-פאד מערכות הזרקה ויניקה

סו-פאד מערכות הזרקה ויניקה

סו-פאד מערכות הזרקה ויניקה

סו-פאד מערכות הזרקה ויניקה

סו-פאד מערכות הזרקה ויניקה

סו-פאד מערכות הזרקה ויניקה

סו-פאד מערכות הזרקה ויניקה

סו-פאד מערכות הזרקה ויניקה

סו-פאד מערכות הזרקה ויניקה

סו-פאד מערכות הזרקה ויניקה

סו-פאד מערכות הזרקה ויניקה

סו-פאד מערכות הזרקה ויניקה

עמוד היצרן צור קשר
x