Mass International, איטליה

חברת Mass International, איטליה

 

בין מוצרי חברה זו ניתן למצוא פתרונות מגוונים לשינוע והפרדה של מוצרים, כגון מסועים מודולריים אופקיים, עגולים או מתעקלים מאלומיניום ומחומרים פלסטיים, מסועי גלילים, קרוסלות, תופים להפרדת "עוקצים" ואפילו מסוע קירור. החברה מציעה את המוצרים שלה כמתקני שינוע סטנדרטיים, המסופקים מהמדף, כמערכות המותאמות ייעודית לצורכי הלקוח או כמערכות אוטומטיות, המיועדות לקווי מוצר מיוחדים או לתאי ייצור אוטומטיים. בתחום המתקנים הסטנדרטיים החברה מציעה עשרות דגמים של מסועים להזנה ופריקה של מכונות ולסידור ומיון של מוצרים, אשר מוזנים למכונות או נפרקים מהן, כולל מערכות לטיפול קצה במוצרים מוגמרים וחצי-מוגמרים. המערכות האוטומטיות משלבות הנעות אלקטרוניות ופנאומטיות, אשר מבוקרות ומפוקדות על ידי בקרים ותוכנות עצמאיות וניתנות לשילוב גם במערכת הבקרה והמחשוב של המפעל.

עמוד היצרן צור קשר
x