Babyplast, איטליה

BABYPLAST - מיקרו-הזרקה של פולימרים הנדסיים, חומרים קרמיים, שעוות ומתכות

BABYPLAST הוא שם המותג של מכונות הזרקה הידראוליות קטנות, אשר מיוצרות על ידי חברת CRONOPLAST מספרד ומופצות בעולם על ידי חברת RAMBALDI+CO מאיטליה.

מכונות אלה מעבדות קשת רחבה של פולימרים, החל מפוליאולפינים פשוטים וכלה בחומרי טמפרטורה גבוהה, כגון LCP, וכן אבקות מתכת וקרמיקה, LSR, גומי (NBR) ושעוות. הן מתוכננות לייצור כלכלי של מוצרים מדויקים בסדרות קטנות וגדולות או בייצור רציף, וכן לפיתוח אבות-טיפוס, לבדיקות מעבדה ולהכשרה טכנית. 


המותג כולל שלוש חטיבות מוצרים:


* מכונות אופקיות BABYPLAST 6/10P - מכונות שולחניות, שהעיצוב והמבנה שלהן הותאמו לייצור המיקרוני מכניסת חומר הגלם ועד חליצת המוצר הסופי. 


במקום תהליך הזרקה באמצעות בורג ובוכנה, שלב ההתכה הראשון מתבצע בקנה מבודד-חום על ידי כדוריות, שחוממו לטמפרטורת ההתכה של חומר הגלם בעזרת גופי חימום. בשלב הבא מתקיים מעבר קבוע ויציב של היתך לקנה ההזרקה.

רק כמות קטנה של חומר מוחזקת בקנה, וכך קטן משמעותית זמן השהייה של החומר בטמפרטורת ההתכה שלו, והחשש להתפרקותו פוחת. כדי לאפשר גמישות ודיוק בגודל המנה מוצעים קנים במספר רמות ספיקה.


כאשר מזריקים חומרים משוריינים על ידי סיבי זכוכית, יתרון השימוש בשיטה זו הוא הפחתה של שבירת הסיבים בהשוואה לשימוש בבורג סטנדרטי. מערכת זו מאפשרת גם שילוב של חומר גרוס עם החומר הבתול. 


* מכונות אנכיות BABYPLAST 6/10V - מכונות הבנויות עם מערכת נעילה אנכית ומערכת הזרקה אופקית אך ללא קולונות. הודות לממדים הקטנים של פלטות המכונה קל לשלב אותה בקווי ייצור אוטומטיים. כמו כן, ניתן לשלב אותה עם שולחן מסתובב או שולחן בצורת האות V ולכן היא מתאימה להזרקה עליונה (OVERMOLDING) על גבי אינסרטים וכבלים. גם חטיבת מוצרים זו כוללת דגמים "סטנדרטיים" לעיבוד חומרים תרמופלסטיים ודגמים ייעודיים להזרקת אבקות מתכת וקרמיקה, LSR וגומי, שכולם מוצעים עם קנים במספר רמות ספיקה.


* יחידות הזרקה עצמאיות BABYPLAST UAI/10P-25P - מיועדות להוספה למכונה הבסיסית כיחידות הזרקה משניות לצורך הזרקה רב-רכיבית. לאור העובדה, שבמוצר בעל כמה רכיבים, הרכיבים המשניים הם ברוב המקרים קטנים יותר מהרכיב העיקרי, יחידות ההזרקה המשניות מאפשרות דיוק מרבי של מנות ההזרקה יחד עם זמן שהייה מינימלי של החומר בטמפרטורת ההיתך.


הודות לממדיהן הקטנים, ניתן להתקין את יחידות ההזרקה ישירות על התבנית או על פלטות המכונה בצורה אופקית או אנכית. 

חברות מיוצגות

BABYPLAST, ספרד+איטליה


עמוד היצרן צור קשר
x