ULTRASION, ספרד

מיקרו-הזרקה

תהליך המיקרו-הזרקה נעשה מקובל יותר ויותר כתוצאה ממזעורם של רכיבים אלקטרוניים, מכאניים ורפואיים. עד כה נאלצו יצרנים של מוצרים קטנים ומדויקים להתאים את טכנולוגיות ההזרקה המסורתיות לצורכי הייצור שלהם, והדבר עורר לעיתים קשיים רבים. ייצור מוצרים זעירים בעזרת ציוד הזרקה סטנדרטי כרוך בעלות ייצור גבוהה בשל שיעור הפחת הגבוה של חומר הגלם, הנכלל בתבנית וב"עוקצים" (אנגוסים), ועלות התבנית הגבוהה. 


פתרון של בעיית העלות תוך כדי שמירה על דיוק ואמינות בייצור מחייב גישות מיוחדות לתהליך וכן להנדסה ולעיצוב של המכונה והתבנית. טכנולוגיות המיקרו-ההזרקה נועדו להקנות אפשרויות, שהיו קודם לכן בלתי כלכליות, לייצר מוצרים זעירים ומדויקים לתחומי הרפואה, האלקטרוניקה, המיקרו-הנדסה והמו"פ.

 

ULTRASION - מיקרו-הזרקה בעזרת התכה אולטראסונית

 

חברת ULTRASION מתמחה בפיתוח וייצור של מכונות להזרקת מוצרים קטנים ומדויקים מדגם SONORUS 1G, המבוססות על השימוש בטכנולוגיה האולטראסונית. במכונות אלה מתבצעת התכת הפולימרים  בעזרת ויברציה אולטראסונית, אשר יוצרת חיכוך מהיר, המביא לחימום הפולימר עד להתכתו, כתחליף לשימוש בבורג, קנה וסרטי חימום.


גרגרי הפולימר מוזנים בכמות המדויקת, הנדרשת לכל מנת הזרקה, ישירות לתוך המובלעת בתבנית, שבה הם מותכים על ידי קרן אולטראסונית (סונוטרודה) ונדחסים לתוך כל חלקי המובלעת. במקביל מופעל על התבנית לחץ על ידי בוכנה עד למיצוק המוצר. כל זה מתרחש בתהליך אחד ובמהירות גבוהה. 


היתרונות:


1. השימוש בגרגרים, אשר מצויים בטמפרטורת החדר ועוברים התכה והזרקה בתהליך אחד, מבטל את זמן השהייה של ההיתך בטמפרטורה גבוהה, ובכך מתבטל החשש להתפרקות של חומר הגלם, המתרחשת בעת התכה תוך שימוש בבורג, קנה וסרטי חימום. 


2. אין צורך בתהליכי ניקוי (PURGING) של המכונה והפחת מצטמצם בשיעור המגיע עד 90%, בהתאם ליישום. 


3. האנרגיה מופעלת רק כאשר הסונוטרודה באה במגע עם מנת החומר הפלסטי, לכן ניתן לחסוך גם בצריכת האנרגיה בשיעור דומה. 


4. הודות להתכה האולטראסונית פוחתת מאוד צמיגות ההיתך, לכן נדרשים לצורך מילוי המובלעת לחצי הזרקה נמוכים מהמקובל בטכנולוגיות ההזרקה המסורתיות, והדבר מבטיח, שהחומר יישאר רפוי במהלך ההזרקה, עם פחות גזירה ויותר אחידות של החלקים המוזרקים. 


5. הודות לצמיגות הפחותה ניתן גם לייצר מוצרים זעירים עם "עוקצים" קטנים ב-40% עד 60% מהמקובל.


6. לחצי ההזרקה הנמוכים וכוח הנעילה המופחת מקטינים את הבליה והשחיקה של המכונה ומאפשרים להשתמש בפינים ואינסרטים בעלי מבנה עדין, שהיו נשברים עקב הלחצים בתהליך של מיקרו-הזרקה רגילה. 


לצד מוצרים קטנים ומדויקים בגודל מנה מ-0.05 עד 4.5 גרם, מכונת ההזרקה האולטראסונית מדגם SONORUS 1G מאפשרת לייצר גם מוצרים, שהמבנה הגאומטרי שלהם מחייב אורכי זרימה, שקשה להגיע אליהם במכונות הזרקה רגילות. למשל, המכונה מסוגלת לייצר חלקים באורך 15 מ"מ ובעובי דופן של 0.075 מ"מ ברמת דיוק של 0.01 מ"מ.

כן מאפשרת המכונה להזרים היתך על גבי ממברנת בד או למלא רשת בהיתך, תהליכים שלא ניתן לבצע בהזרקה מסורתית.
המכונה מתאימה הן לייצור סדרתי והן לייצור אבות-טיפוס לתעשיות האלקטרוניקה, התקשורת, הרפואה, החלל והביטחון, שבהם יש דרישה רבה למוצרים ממוזערים בדיוק גבוה.

חברות מיוצגות

ULTRASION, ספרד

 

עמוד היצרן צור קשר
x