Liguang

LIGUANG מתמחה בייצור מכונות הזרקה הידראוליות, סרוו-הידראוליות וחשמליות, ובכלל זה מכונות ייעודיות להזרקת מוצרים תרמוסטיים, מבחנות PET ומוצרי PVC ו-PC וכן מכונות להזרקה בעזרת גז ולהזרקה רב-צבעית, עם או בלי אקומולטור.

היא גם מוכנה להתאים בגמישות את המכונות לדרישות המגוונות של לקוחות מתעשיות האלקטרוניקה, הרכב, הכימיה, ההנדסה, הרפואה, האריזה, התעופה והאווירונאוטיקה. בגלל אופייה הבינלאומי של החברה, דאגו ב-LIGUANG שמכונות החברה תהיינה מאובזרות ברכיבים מערביים העומדים בכל התקנים הבינלאומיים המחמירים. כך LIGUANG נטלה על עצמה את כל תקני האיכות הנהוגים במערב במטרה לייצר מכונות, שיעמדו בדרישות של הלקוחות שמחוץ לסין.

 

 

x