P&K

P&K מייצרת מבחר דגמים של "וילונות", המגבילים את אזור היציאה של מוצרים הנחלצים ממכונות ההזרקה, כדי למנוע את התפזרותם. הוילונות שקופים, מיוצרים בגדלים שונים ועמידים בתנאי הייצור האגרסיביים, האופייניים לסביבת מכונת ההזרקה. לחברה מוצרים סטנדרטיים רבים, המותאמים למגוון הדגמים של מכונות ההזרקה הקיימים בשוק.

בנוסף לכך היא מציעה גם "וילונות", המיועדים לשרת קווי שינוע ומתקני איסוף, אריזה, מיון, הפרדה וכו', אותם היא מוכנה לתכנן ולייצר במידות התואמות במדויק את קווי הייצור של הלקוח.  

x