Universal Robots

UNIVERSAL ROBOTS נוסדה בשנת 2005 במטרה לתת מענה למפעלים קטנים ובינוניים, שהרובוטים הכבדים, היקרים והמסורבלים, שהוצעו בשוק, לא היו נגישים להם.

מאמצי הפיתוח של החברה הוכתרו בהצלחה עם הופעתו של הרובוט הראשון מתוצרתה בשנת 2009, ומאז החברה מתמחה בפיתוח ובנייה של רובוטים תעשייתיים קטנים וגמישים. החברה מצויה בצמיחה תלולה, ובשנת 2014 הגיע מחזור המכירות שלה ליותר מ-36 מיליון דולר.

בשנה זו היא פתחה את המטה החדש והמוגדל שלה, ב-ODENSE, בשטח של 12,000 מ"ר, כדי להגשים את התוכנית של הכפלת המחזור מדי שנה. היא הוסיפה כ-50 איש למצבת העובדים שלה והגיעה לכושר ייצור של כ-200 רובוטים לשנה. היא מעסיקה כיום 145 עובדים ומשווקת את מוצריה ב-50 מדינות. עד היום מכרה UNIVERSAL ROBOTS כ-3,500 רובוטים ברחבי העולם.  

 

x