Gammaflux

GAMMAFLUX היא במקורה חברה אמריקנית, אשר נוסדה ב-1966 במדינת וירג'יניה כספקית של מערכות לבקרת טמפרטורה ומערכות בקרה לפתחי שסתום מתוזמנים בתבנית. בשנת 1997 נוסדה השלוחה של החברה בגרמניה, ומאז היא כבשה את אירופה בסערה: מספר העובדים בשלוחה הגרמנית הוכפל, שטח המשרדים וההרכבה גדל פי ארבעה והמכירות גדלו פי עשרה. החברה ממשיכה בקצב הגידול המרשים, באירופה ובישראל.

x