Pulsotronic

PULSOTRONIC מתמחה בפיתוח וייצור של גלאי מתכות, מפרידי מתכות ומתקנים מיוחדים להולכה, חלוקה, מיון והפרדה של חומרי גלם ומוצרים. מוצריה ניתנים לשילוב בשני קצותיו של קו הייצור: לפני המכונה - כחלק אינטגרלי ממערכת הטיפול בחומרי הגלם - או אחרי המכונה - למיון והפרדה של חלקים ומוצרים. החברה מספקת את מתקניה בדרגות שונות של אוטומציה ומחשוב, בהתאם לצורכי הלקוח ומוצריו. 

x