HB-THERM

HB-THERM היא חברה משפחתית שוויצרית, המתמחה מאז 1967 בפיתוח וייצור של מערכות לבקרת טמפרטורה, המיוצרות בשלמותן בשווייץ. החברה מעסיקה כ-120 עובדים והיא מיוצגת בעולם על ידי שתי חברות-בנות למכירות ושירות, הממוקמות בגרמניה ובצרפת, ועל ידי למעלה מ-40 סוכנויות במדינות אחרות. החברה פועלת לפי כל תקני הסביבה והניהול המקובלים ומקפידה על איכות שוויצרית ("SWISS-MADE").

x