Helios


HELIOS מייצרת מאז 1982 מתקני שאיבה, ייבוש ושינוע וכן מתקנים לריקון אוטומטי של שקים תעשייתיים, כולל שקי חומרי גלם בגרגרים, פתיתים ואבקות. לצד מוצרי מדף שמציעה החברה ברמות ספיקה ושינוע שונות, היא מציעה מוצרים התפורים ללקוח, ומוכנה להתאים מתקנים לקווי הייצור של הלקוח, כולל שילובם במערכת לניהול רצפת הייצור של המפעל.

x