Yann bang

YANN BANG היא יצרנית של יבשנים, שואבים ומגרסות במגוון רחב של דגמים ליישומים שונים. מתקניה נחשבים כמתאימים לעבודות מאומצות (HEAVY DUTY) ואיכותם מותאמת לתקני הייצור המערביים.

YANN BANG מצטיינת גם בשילוב מוצריה כחלק אינטגרלי מקווי הייצור של לקוחותיה, כולל שילוב מגרסות לצורך השבת חומרים גרוסים לייצור בזמן אמיתי.

 

x