Mass International

בין מוצריה של חברת Mass International  ניתן למצוא פתרונות מגוונים לשינוע והפרדה של מוצרים. החברה מציעה את המוצרים שלה בשלושה מסלולים: כמערכות ומתקני שינוע סטנדרטיים, המסופקים מהמדף; כמערכות המותאמות ייעודית לצורכי הלקוח; כמערכות אוטומטיות, המיועדות לקווי מוצר מיוחדים או לתאי ייצור אוטומטיים.

 

x