ROBOTIQ

חברה זו נוסדה ב-2008 ומאז היא מתכננת ובונה מערכות משלימות לרובוטים, כולל תופסנים יעילים, גמישים ורב-תכליתיים, מצלמות לרובוטים, הניתנות לשילוב בפיקוד הרובוט, וגששי מומנט, המאפשרים להתאים את פעולות התופסן לשינוע מוצרים רגישים, רכים או שבירים כך שהוא יפעיל את מידת הכוח המותרת ולא יפגע בשלמותם. מוצרי החברה מתאימים בעיקר לשילוב עם הרובוטים מתוצרת חברת UNIVERSAL ROBOTS.

x